Резултати 2. Ваљевског фестивала хорова
„ХорФест”

IVв категорија

Хор или група Институција Хоровођа или уметн. руков. Поени Награда Посебне награде
Вокална група „Либеро” – Лесковац
Мирољуб Цветковић 98,33 I-1 награда Победник категорије


Чланови жирија: Председник жирија:
- др Драгана Јовановић др Драгана Јовановић
- др Јелена Цветковић Црвеница
- Божана Дивац

22. и 23. април 2017. године
Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево