Rezultati 19. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

I razred osnovne muzičke škole

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Vasić Jana OMŠ „Josip Slavenski” – Novi Sad Marijana Josipović-Mirković 99,83 1. I nagrada

Stojićević Aleksandra MŠ „Mihailo Vukdragović” – Šabac Biljana Prica 98,33 I nagrada

Bošković Iva MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Slobodanka Vasiljević Ljujić 95,80 I nagrada

Radulović Dunja OMŠ „Teodor Toša Andrejević” – Ruma Tanja Minov 94,33 I nagrada

Đurović Marija OMŠ „Josip Slavenski” – Novi Sad Marijana Josipović-Mirković 93,67 I nagrada

Poznić Milica OMŠ „Teodor Toša Andrejević” – Ruma Marija Ivanović 90,00 I nagrada

Vesić Tatjana OMŠ „Teodor Toša Andrejević” – Ruma Tanja Minov 89,33 II nagrada

Stepanović David MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Slobodanka Vasiljević Ljujić 89,20 II nagrada

Topalović Lena MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Nevena Nikolić 88,33 II nagrada

Draganić Milica OMŠ „Teodor Toša Andrejević” – Ruma Marija Ivanović 85,67 II nagradaČlanovi žirija:
- mr Miomir Simonović
- mr Strašo Temkov
- prof. Georgi Spasov Predsednik žirija
- prof. Aleksandar Burkert mr Miomir Simonović
- prof. Jasminka Bušković Terzić
- prof. Slobodanka Vasiljević Ljujić

26. februar 2017. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo