Rezultati 19. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

II razred osnovne muzičke škole

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Grgić Uroš MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Mirjana Grlić Grgurov 99,33 1. I nagrada

Pejić Ivona MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Aleksandar Burkert 98,00 I nagrada

Rafailović Anastatija MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Nevena Nikolić 97,67 I nagrada

Pešov Tijana MŠ „Dr Vojislav Vučković” – Čačak Suzana Maročik 96,33 I nagrada

Petranek Doria OMŠ „Josip Slavenski” – Novi Sad Jelena Boroš 96,17 I nagrada

Njegovan Maja OMŠ „Josip Slavenski” – Novi Sad Marijana Josipović-Mirković 93,50 I nagrada

Dobričić Lidija Osnovna muzička škola Grocka – Grocka Emilija Gavrilović 91,83 I nagrada

Nikolova Laura NMU „Lюbomir Pipkov” – Sofiя Iva Lюbomirova 91,33 I nagrada

Bočeva Beloslava NMU „Lюbomir Pipkov” – Sofiя Iva Lюbomirova 90,00 I nagrada

Andrić Nina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Slobodanka Vasiljević Ljujić 88,80 II nagrada

Mančić Ena OMŠ „Teodor Toša Andrejević” – Ruma Tanja Minov 88,50 II nagrada

Stojisavljević Nikolina OMŠ „Teodor Toša Andrejević” – Ruma Tanja Minov 87,67 II nagrada

Subotić Serafima OMŠ „Teodor Toša Andrejević” – Ruma Tanja Minov 86,67 II nagrada

Strahilova Aksiniя NMU „Lюbomir Pipkov” – Sofiя Iva Lюbomirova 86,33 II nagrada

Pavlović Sara MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Nevena Nikolić 79,33 III nagradaČlanovi žirija:
- mr Miomir Simonović
- mr Strašo Temkov
- prof. Georgi Spasov Predsednik žirija
- prof. Aleksandar Burkert mr Miomir Simonović
- prof. Jasminka Bušković Terzić
- prof. Slobodanka Vasiljević Ljujić

26. februar 2017. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo