Rezultati 19. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

III razred osnovne muzičke škole

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Ilić Jana MŠ „Mihailo Vukdragović” – Šabac Biljana Prica 99,00 1. I nagrada

Mićić Lenka MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Aleksandar Burkert 98,33 I nagrada

Radović Teodora MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Aleksandar Burkert 97,33 I nagrada

Zivlak Dane OMŠ „Josip Slavenski” – Novi Sad Jelena Krmpotić-Borbelj 97,17 I nagrada

Jaraković Iva MŠ „Vojislav-Lale Stefanović” – Užice Aleksandra Lečić Golubović 96,67 I nagrada

Golić Anastasija ŠOMO „Petar II Petrović Njegoš” – Bar Suzana Bašević Pepđonović 94,83 I nagrada

Teofilović Kristina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Nevena Nikolić 93,75 I nagrada

Glišić Sara OMŠ „Stevan Hristić” – Mladenovac Zora Grbović 93,17 I nagrada

Pavlović Katarina OMŠ „Stevan Hristić” – Mladenovac Zora Grbović 90,50 I nagrada

Varagić Marija MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Mirjana Grlić Grgurov 90,33 I nagrada

Petrović Vasilija OMŠ „Josip Slavenski” – Novi Sad Jelena Boroš 89,00 II nagrada

Stojanović Manja OMŠ „Stevan Hristić” – Mladenovac Zora Grbović 85,50 II nagrada

Lakatoš Andrej OMŠ „Teodor Toša Andrejević” – Ruma Marija Ivanović 81,25 II nagrada

Lakatoš Vladimir OMŠ „Teodor Toša Andrejević” – Ruma Marija Ivanović 79,25 III nagradaČlanovi žirija:
- mr Miomir Simonović
- mr Strašo Temkov
- prof. Georgi Spasov Predsednik žirija
- prof. Aleksandar Burkert mr Miomir Simonović
- prof. Jasminka Bušković Terzić
- prof. Slobodanka Vasiljević Ljujić

26. februar 2017. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo