Rezultati 19. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

I razred srednje muzičke škole

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Pantić Andrijana MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Ksenija Mijatović 100,00 1. I nagrada Laureat za srednje muzičke škole
Kasprzak Ewa O.S.M. I i II st. im. Karola Szymanowskiego – Wrocław Cezary Traczewski 98,43 I nagrada

Karageorgieva Maria-Tereza NMU „Lюbomir Pipkov” – Sofiя Iva Lюbomirova 97,57 I nagrada

Dugonjić Jovana MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Milana Stanić 87,57 II nagrada

Isidorović Marija MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Nevena Nikolić 86,00 II nagrada

Mojašević Jovan MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Jasna Marković Vujanović 80,00 II nagrada

Sommer Aleksandra MŠ „Petar Konjović” – Sombor Lidija Knajp
odustalaČlanovi žirija:
- mr Miomir Simonović
- mr Strašo Temkov
- prof. Georgi Spasov
- mr Bratislav Đurić Predsednik žirija
- prof. Aleksandar Burkert mr Miomir Simonović
- prof. Jasna Marković Vujanović
- prof. Nevena Nikolić

25. februar 2017. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo