Rezultati 19. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

II razred srednje muzičke škole

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Miljković Katarina MŠ „Stanislav Binički” – Leskovac Nevena Grujić 98,50 1. I nagrada

Mirčeva Antoniя NMU „Lюbomir Pipkov” – Sofiя Iva Lюbomirova 98,00 I nagrada

Mršulja Jovana ŠOSMO „Vida Matjan” – Kotor Tamara Knežević-Kovač 93,86 I nagrada

Živković Tamara ŠOSMO „Vida Matjan” – Kotor Tamara Knežević-Kovač 92,00 I nagrada

Franeta Ksenija JU Muzička škola Tivat – Tivat Bruna Matijević 87,86 II nagrada

Tofčević Marija UŠMB „Vasa Pavić” – Podgorica Jasminka Terzić 84,57 II nagrada

Lazić Milena MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Jasna Marković Vujanović 84,40 II nagradaČlanovi žirija:
- mr Miomir Simonović
- mr Strašo Temkov
- prof. Georgi Spasov
- mr Bratislav Đurić Predsednik žirija
- prof. Aleksandar Burkert mr Miomir Simonović
- prof. Jasna Marković Vujanović
- prof. Nevena Nikolić

25. februar 2017. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo