Rezultati 19. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

IV razred srednje muzičke škole

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Dimitrov Dimitъr NUI „prof. Veselin Stoяnov” – Ruse Krasimira Velikova 97,83 1. I nagrada

Momić Zorana MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Jasna Marković Vujanović 97,80 I nagrada

Jovanović Milica MŠ „Josip Slavenski” – Beograd Ljubomir Dimitrijević 96,50 I nagrada

Nikolić Ana MŠ „Josip Slavenski” – Beograd Ljubomir Dimitrijević 96,50 I nagrada

Popović Anđela MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Jasna Marković Vujanović 96,20 I nagrada

Stanojević Valentina MŠ „Josip Slavenski” – Beograd Ljubomir Dimitrijević 91,33 I nagrada

Kirilova Kristina NMU „Lюbomir Pipkov” – Sofiя Georgi Spasov 91,20 I nagrada

Dragić Dunja MŠ „Dr Vojislav Vučković” – Čačak Vanja Azanjac 85,00 II nagrada

Novaković Gabrijela JU SC „Istočna Ilidža” – Istočno Sarajevo Sanja Kmicikević, Zerina Šabotić 82,17 II nagrada

Međugorac Sonja GŠ „Katarina Kosača Kotromanić” – Žepče Milica Adamović 78,67 III nagrada

Ivelja Artur MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd Ljubiša Jovanović
odustao

Kojić Jovana MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Slobodanka Vasiljević Ljujić
odustala

Mašić Olga MŠ „Stanković” – Beograd Nataša Perazić-Vrzić
odustalaČlanovi žirija:
- mr Miomir Simonović
- mr Strašo Temkov
- prof. Georgi Spasov
- mr Bratislav Đurić Predsednik žirija
- prof. Aleksandar Burkert mr Miomir Simonović
- prof. Jasna Marković Vujanović
- prof. Nevena Nikolić

25. februar 2017. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo