Rezultati 19. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

I godina muzičke akademije

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Nikolić Andrea Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Miomir Simonović 95,80 1. I nagrada

Radoman Jovana Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Ljubiša Jovanović 94,83 I nagradaČlanovi žirija:
1. mr Miomir Simonović
2. prof. Cezari Tračevski
3. mr Strašo Temkov Predsednik žirija
4. prof. Georgi Spasov mr Miomir Simonović
5. prof. Suzana Maročik
6. prof. Aleksandar Burkert

24. februar 2017. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo