Rezultati 19. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

II godina muzičke akademije

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Dobrosavljević Mila Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Miomir Simonović 98,20 1. I nagrada Laureat za muzičke akademije
Marić Sanja Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Miomir Simonović 96,00 I nagrada

Olszewski Aleksander O.S.M. I i II st. im. Karola Szymanowskiego – Wrocław Cezary Traczewski 94,80 I nagrada

Cvetković Mina Filološko-umetnički fakultet – Kragujevac Karolj Maročik 94,50 I nagrada

Pantić Tamara Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Ljubiša Jovanović 88,50 II nagradaČlanovi žirija:
- mr Miomir Simonović
- prof. Cezari Tračevski
- mr Strašo Temkov Predsednik žirija
- prof. Georgi Spasov mr Miomir Simonović
- prof. Suzana Maročik
- prof. Aleksandar Burkert

24. februar 2017. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo