Rezultati 19. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

III godina muzičke akademije

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Muhadinović Ivanka Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Ljubiša Jovanović 98,33 1. I nagrada Laureat za muzičke akademije
Anović Mirjana Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Miomir Simonović 98,20 I nagrada

Simić Deana Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – Banja Luka Sonja Čule 80,00 II nagradaČlanovi žirija:
- mr Miomir Simonović
- prof. Cezari Tračevski
- mr Strašo Temkov Predsednik žirija
- prof. Georgi Spasov mr Miomir Simonović
- prof. Suzana Maročik
- prof. Aleksandar Burkert

24. februar 2017. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo