Rezultati 19. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

IV godina muzičke akademije

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Avramović Danijela Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu – Istočno Sarajevo Sanja Stijačić 88,50 II nagradaČlanovi žirija:
- mr Miomir Simonović
- prof. Cezari Tračevski
- mr Strašo Temkov Predsednik žirija
- prof. Georgi Spasov mr Miomir Simonović
- prof. Suzana Maročik
- prof. Aleksandar Burkert

24. februar 2017. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo