Rezultati 19. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

I kategorija kamernih ansambala

Naziv ansambla Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Duo „Živorad Grbić” MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Nevena Nikolić 100,00 1. I nagrada Laureat za kamerne ansamble osnovne škole
Ansambl „Flautisimo” MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Aleksandar Burkert 100,00 1. I nagrada Laureat za kamerne ansamble osnovne škole
Ansambl „Sirinks” OOMBU „Lazo Micev - Rale” – Kavadarci Silvana Čuleva Atanasova 99,00 I nagrada

Ansambl „Male flaute” OMŠ „Vladimir Đorđević” – Aleksinac Valentina Dimitrijević 90,00 I nagrada

Kvartet „Pikolo” MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Slobodanka Vasiljević Ljujić 90,00 I nagradaČlanovi žirija:
- mr Miomir Simonović Predsednik žirija
- prof. Aleksandar Burkert mr Miomir Simonović
- prof. Jasminka Bušković Terzić
- prof. Slobodanka Vasiljević Ljujić

26. februar 2017. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo