Rezultati 19. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

II kategorija kamernih ansambala

Naziv ansambla Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Duo „Nokturno" JU SC „Istočna Ilidža” – Istočno Sarajevo Sanja Kmicikević, Zerina Šabotić 90,17 I nagradaČlanovi žirija:
- mr Miomir Simonović
- mr Strašo Temkov
- prof. Georgi Spasov
- mr Bratislav Đurić Predsednik žirija
- prof. Aleksandar Burkert mr Miomir Simonović
- prof. Jasna Marković Vujanović
- prof. Nevena Nikolić

25. februar 2017. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo