Rezultati 20. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

VI razred osnovne muzičke škole

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Velinova Sofiя-Nikol NMU „Lюbomir Pipkov” – Sofiя Georgi Spasov 93,56 1. I nagrada

Vinkić Dušan ŠOSMO „Stevan Mokranjac” – Požarevac Karolina Sprečaković 92,90 I nagrada

Petrović Kalina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Aleksandar Burkert 83,56 II nagrada

Musić Tea UŠMB „Vasa Pavić” – Podgorica Jasminka Terzić 82,22 II nagrada

Lazić Maša MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Mina Radić 81,89 II nagrada

Manić Jana MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Slobodanka Vasiljević Ljujić 77,10 III nagrada

Klakor Jovana JU Muzička škola Tivat – Tivat Bruna Matijević
odustalaČlanovi žirija:


- Miomir Simonović - Aleksandar Burkert
- Ljubiša Jovanović - Strašo Temkov
- Georgi Spasov - Jasminka Bušković Terzić
- Matej Zupan - Marijana Josipović Mirković
- Cezary Traczewski - Mina RadićPredsednik žirija

Miomir Simonović

23. februar 2018. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo