Rezultati 20. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

I razred srednje muzičke škole

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Mićić Anica MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Aleksandar Burkert 97,78 1. I nagrada

Łobodzińska Joanna O.S.M. I i II st. im. Karola Szymanowskiego – Wrocław Cezary Traczewski 97,00 I nagrada

Stochła Kinga O.S.M. I i II st. im. Karola Szymanowskiego – Wrocław Anna Dzienniak 96,20 I nagrada

Petković Nataša MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Marijana Josipović Mirković 88,70 II nagrada

Stavreva Hristina NMU „Lюbomir Pipkov” – Sofiя Georgi Spasov 84,78 II nagrada

Tubić Aleksa MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Jasna Marković Vujanović 84,22 II nagrada

Rodaljević Una MŠ „Vojislav-Lale Stefanović” – Užice Aleksandra Lečić Golubović 79,40 III nagradaČlanovi žirija:


- Miomir Simonović - Aleksandar Burkert
- Ljubiša Jovanović - Strašo Temkov
- Georgi Spasov - Ljubomir Dimitrijević
- Matej Zupan - Jasna Marković
- Cezary Traczewski - Slobodanka Vasiljević LjujićPredsednik žirija

Miomir Simonović

22. februar 2018. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo