Rezultati 20. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

II razred srednje muzičke škole

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Pantić Andrijana MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Ksenija Mijatović 98,90 1. I nagrada

Sekulić Andrija MŠ „Kosta Manojlović” – Zemun Tijana Krstić 95,70 I nagrada

Dugonjić Jovana MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Milana Stanić-Zuber 92,30 I nagrada

Valejeva Rezeda JU Muzička škola Tivat – Tivat Bruna Matijević 90,90 I nagrada

Mojašević Jovan MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Jasna Marković Vujanović 86,22 II nagrada

Koruga Anđela MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Mirjana Grlić Grgurov 83,00 II nagrada

Vojinović Jovana Muzička škola – Niš Slavica Jovanović 77,30 III nagrada

Isidorović Marija MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Mina Radić 76,50 III nagradaČlanovi žirija:


- Miomir Simonović - Aleksandar Burkert
- Ljubiša Jovanović - Strašo Temkov
- Georgi Spasov - Ljubomir Dimitrijević
- Matej Zupan - Jasna Marković
- Cezary Traczewski - Slobodanka Vasiljević LjujićPredsednik žirija

Miomir Simonović

22. februar 2018. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo