Rezultati 20. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

III razred srednje muzičke škole

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Miljković Katarina MŠ „Stanislav Binički” – Leskovac Nevena Grujić 97,70 1. I nagrada

Živković Tamara ŠOSMO „Vida Matjan” – Kotor Andrea Živković 92,90 I nagrada

Komarčević Magdalena MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Aleksandra Horvat 91,40 I nagrada

Mačužić Tijana MŠ „Stevan Mokranjac” – Kraljevo Nevenka Tomašević 87,80 II nagrada

Franeta Ksenija JU Muzička škola Tivat – Tivat Bruna Matijević 86,40 II nagrada

Lipanović Žunja MŠ „Dr Vojislav Vučković” – Beograd Ivana Popović 82,40 II nagrada

Mršulja Jovana ŠOSMO „Vida Matjan” – Kotor Andrea Petrović Živković 79,20 III nagrada

Tofčević Marija UŠMB „Vasa Pavić” – Podgorica Jasminka Terzić 77,30 III nagradaČlanovi žirija:


- Miomir Simonović - Aleksandar Burkert
- Ljubiša Jovanović - Strašo Temkov
- Georgi Spasov - Ljubomir Dimitrijević
- Matej Zupan - Jasna Marković
- Cezary Traczewski - Slobodanka Vasiljević LjujićPredsednik žirija

Miomir Simonović

22. februar 2018. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo