Rezultati 20. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

IV razred srednje muzičke škole

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Aleksić Nikola MŠ „Stevan Mokranjac” – Kraljevo Nevenka Tomašević 97,70 1. I nagrada

Lasoń Aleksandra O.S.M. I i II st. im. Karola Szymanowskiego – Wrocław Anna Dzienniak 96,60 I nagrada

Stošić Nora ŠOSMO „Stevan Mokranjac” – Požarevac Karolina Sprečaković 84,90 II nagrada

Kiš Katalin MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Jasna Marković Vujanović 84,30 II nagrada

Anđelković Disa MŠ „Kosta Manojlović” – Zemun Tijana Krstić 82,40 II nagrada

Ristić Miljana MŠ „Josip Slavenski” – Beograd Ljiljana Radović 76,90 III nagrada

Bubić Emina UŠMB „Vasa Pavić” – Podgorica Jasminka Terzić 76,22 III nagrada

Popović Sanja MŠ „Kosta Manojlović” – Zemun Tijana Krstić 73,80 III nagrada

Vojinović Anastasija ŠOSMO „Stevan Mokranjac” – Požarevac Julijana Janković
odustala

Filipović Jelena JU Srednjoškolski centar „Istočna Ilidža” – Istočno Sarajevo Zerina Šabotić
odustalaČlanovi žirija:


- Miomir Simonović - Aleksandar Burkert
- Ljubiša Jovanović - Strašo Temkov
- Georgi Spasov - Jasminka Bušković Terzić
- Matej Zupan - Marijana Josipović Mirković
- Cezary Traczewski - Mina RadićPredsednik žirija

Miomir Simonović

24. februar 2018. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo