Rezultati 20. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

I godina muzičke akademije

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Horvat Katarina Akademija za glasbo – Ljubljana Matej Zupan 96,38 1. I nagrada

Nikolić Ana Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Ljubiša Jovanović 95,00 I nagrada

Balcerzyk Weronika O.S.M. I i II st. im. Karola Szymanowskiego – Wrocław Cezary Traczewski 93,13 I nagrada

Kaevska Jana Fakultet za muzička umetnost – Skopje Strašo Temkov 88,13 II nagrada

Janaќieva Pandorka Fakultet za muzička umetnost – Skopje Strašo Temkov 85,00 II nagrada

Krmpotić Dominika Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Miomir Simonović
odustalaČlanovi žirija:


- Miomir Simonović - Aleksandar Burkert
- Ljubiša Jovanović - Strašo Temkov
- Georgi Spasov - Bratislav Đurić
- Matej Zupan - Suzana Maročik
- Cezary TraczewskiPredsednik žirija

Miomir Simonović

25. februar 2018. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo