Rezultati 20. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

II godina muzičke akademije

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Sesar Marta Akademija za glasbo – Ljubljana Matej Zupan 98,00 1. I nagrada

Radoman Jovana Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Ljubiša Jovanović 97,57 I nagrada

Nikolić Andrea Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Miomir Simonović 95,00 I nagrada

Grenda Amelia Z.S.M. im. St. Moniuszki – Wałbrzych Cezary Traczewski 93,63 I nagrada

Janićijević Jana Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Miomir Simonović 93,14 I nagrada

Miletić Nevena Fakultet umetnosti – Niš Jelena Jakovljević 79,13 III nagradaČlanovi žirija:


- Miomir Simonović - Aleksandar Burkert
- Ljubiša Jovanović - Strašo Temkov
- Georgi Spasov - Bratislav Đurić
- Matej Zupan - Suzana MaročikPredsednik žirija

Miomir Simonović

25. februar 2018. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo