Rezultati 20. Međunarodnih susreta flautista
„Tahir Kulenović”

IV godina muzičke akademije

Ime učesnika Naziv škole Pedagog Poeni Nagrada Laureat Sveukupni laureat
Anović Mirjana Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Miomir Simonović 95,33 1. I nagrada

Savić Miljana Fakultet umetnosti u Prištini – Zvečan Bratislav Đurić 87,50 II nagrada



Članovi žirija:


- Miomir Simonović - Aleksandar Burkert
- Ljubiša Jovanović - Strašo Temkov
- Georgi Spasov - Bratislav Đurić
- Matej Zupan



Predsednik žirija

Miomir Simonović





25. februar 2018. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo