Rezultati nastupa ansambala (po nagradama) na
20. Međunarodnim susretima flautista „Tahir Kulenović”
1. I nagrada
Naziv ansambla Kategorija Pedagog Škola Poeni Ostala priznanja
Kvartet „Pikolo” I Slobodanka Vasiljević Ljujić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo 97,90
Ansambl „Flautisimo” II Aleksandar Burkert MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo 98,44
I nagrada
Naziv ansambla Kategorija Pedagog Škola Poeni Ostala priznanja
Kvartet „Sirinks” I Slobodanka Vasiljević Ljujić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo 96,40
Organizatori Susreta: Realizator Susreta:
UDRUŽENJE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo
www.umbps.org.rs www.muzika.edu.rs


MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
REPUBLIKE SRBIJE
www.mpn.gov.rs
U Valjevu
26. februara 2018. godine