Rezultati 25. Međunarodnih susreta flautista
„Тahir Kulenović”

IV razred osnovne muzičke škole

Učesnik Škola Pedagog Poeni Nagrada
Borbelj Katarina OMŠ „Josip Slavenski” – Novi Sad Ivana Bandić 99,33 1. I nagrada
Dačović Gorjana OMŠ „Josip Slavenski” – Novi Sad Jelena Krmpotić-Borbelj 98,33 I nagrada
Bunjevčev Sofija MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Aleksandra Horvat 97,33 I nagrada
Vonasek Mia MŠ „Mihailo Vukdragović” – Šabac Biljana Prica 96,17 I nagrada
Džodić Lena OMŠ „Vladimir Đorđević” – Beograd Miloš Miketić 95,17 I nagrada
Šekularac Emilija OMŠ „Vuk Karadžić” – Loznica Danijela Avramović 90,83 II nagrada
Đurđević Dunja MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Radica Đedović 85,67 II nagrada
Stošić Maša MŠ „Kosta Manojlović” – Zemun Ivana Bogdanović 85,00 II nagrada
Петров Борис НМУ "Любомир Пипков" – София Явор Желев
Odustao


Članovi žirija:


- Miomir Simonović - Aleksandar Burkert
- Strašo Temkov - Ksenija Mijatović Korom
- Matej Zupan - Slobodanka Vasiljević LjujićPredsednik žirija

Miomir Simonović

25. februrar 2023. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo