Rezultati 25. Međunarodnih susreta flautista
„Тahir Kulenović”

III razred srednje muzičke škole

Učesnik Škola Pedagog Poeni Nagrada
Varagić Marija MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Mirjana Grlić Grgurov 97,11 1. I nagrada
Petrović Vasilija MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad Aleksandra Horvat 95,78 I nagrada
Boršić Max GŠ Pavla Markovca – Zagreb Renata Penezić 95,75 I nagrada
Dragosavljević Dijana MŠ „Kosta Manojlović” – Zemun Tijana Krstić 95,56 I nagrada
Šujica Jovana JU ŠOSMO „Vida Matjan” – Kotor Žana Lekić 95,22 I nagrada
Sretenović Marko MŠ „Josif Marinković” – Beograd Marina Nenadović
Odustao


Članovi žirija:


- Miomir Simonović - Georgi Spasov
- Ljubiša Jovanović - Aleksandar Burkert
- Strašo Temkov - Jasna Marković Vujanović
- Matej Zupan - Slobodanka Vasiljević Ljujić
- Renata PenezićPredsednik žirija

Miomir Simonović

24. februrar 2023. godine
Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo