XI Valjevsko gitarsko takmičenje „VArt 2019”
Rezultati

IV kategorija
Ime Razred Škola Klasa Broj poena Nagrada Mesto
Luka Petrović I r. SMŠ MŠ „Mihailo Vukdragović” - Šabac Stevan Jović 95,00 I
Anđela Mišić I r. SMŠ MŠ „Živorad Grbić” - Valjevo Dragan Nikolić 92,00 I
Millica Lukić I r. SMŠ MŠ „Živorad Grbić” - Valjevo Dragan Nikolić 85,66 II


U Valjevu sekretar žirija
8. decembra 2019. prof. Dragan Nikolić