XIV Valjevsko gitarsko takmičenje „VArt 2022”
Rezultati

V kategorija
Ime Razred Škola Klasa Broj poena Nagrada
Dubljanin Olga III r. SMŠ „Mihailo Vukdragović” - Šabac Mihajlović Jovan 94,00 I
Petrović Luka IV r. SMŠ „Isidor Bajić” - Novi Sad Jović Stevan 94,00 I
Mišić Anđela IV r. SMŠ „Živorad Grbić” - Valjevo Nikolić Dragan 93,00 I
Lukić Milica IV r. SMŠ „Živorad Grbić” - Valjevo Nikolić Dragan 93,00 I


U Valjevu sekretar žirija
4. decembra 2022. prof. Miloš Popović