2. Međunarodni festival gudača „Zlatne stepenice”
od 26. do 28. maja 2017. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
I kategorija


Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Stevanović Vuk Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Snežana Stevanović 97,33 1. I nagrada Pobednik kategorije

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Krunić Emilija Violončelo MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Danica Rašković 96,33 I nagrada
Uzunović Jelena Violina MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd Ljubica Matić 93,33 I nagrada
Stojiljković Kosta Violina OMŠ „Vladimir Đorđević” – Jagodina Aleksandra Ivanović 92,33 I nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Krstić Jana Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Ljiljana Jovanović 84,67 II nagrada

Članovi žirija:
1. prof. Mihal Budinski – predsednik žirija
2. prof. Dejan Mitrović
3. prof. Snežana Stevanović

U Valjevu mr Suzana Radovanović Perić – sekretar žirija


28. maja 2017. godine