2. Međunarodni festival gudača „Zlatne stepenice”
od 26. do 28. maja 2017. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
IV kategorija


Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Pavlović Milica Violina MŠ „Mokranjac” – Beograd Vladimir Vasiljević 99,00 1. I nagrada Pobednik kategorije

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Gavrić Nikolina Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Angelina Novaković 99,00 I nagrada
Obradović Jelena Violina JU MŠ „Savo Balaban” – Prijedor Šarlota Ludrovan 94,00 I nagrada
Dakić Tamara Violina MŠ „Mokranjac” – Beograd Nenad Mendelson 93,00 I nagrada
Lazarević Marijana Violina DMBUC „Ilija Nikolovski - Luj” – Skopje Nataša Malinovska 92,00 I nagrada
Drašković Ognjen Violončelo MŠ „Josif Marinković” – Beograd Isidora Mirković 92,00 I nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Petrašević Jana Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Angelina Novaković 87,00 II nagrada
Rujević Anđelina Violončelo MŠ „Stanković” – Beograd Dejan Mitrović 85,00 II nagrada
Andrić Ivona Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Angelina Novaković 82,00 II nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Muratović Jovan Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Milena Martinov Stojković 79,00 III nagrada
Radulović Milutin Violina JU UŠMB „Vasa Pavić” – Podgorica Marko Simović 78,00 III nagrada
Marković Sofija Violina JU UŠMB „Vasa Pavić” – Podgorica Marko Simović 77,00 III nagrada
Ivanović Sandra Violina OMŠ „Petar Konjović” – Beograd Ana Vujić Stoilkov 75,00 III nagrada
Stevanović Filip Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Ljiljana Jovanović 74,00 III nagrada
Stanić Ilija Violina MŠ „Vojislav Lale Stefanović” – Užice Dane Zorzić 73,00 III nagrada
Obrenović Lidija Violončelo MŠ „Vojislav Lale Stefanović” – Užice Dalibor Bogdanović 73,00 III nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Jovović Jovan Violina JU UŠMB „Vasa Pavić” – Podgorica Vili Ferdinandi
odustao
Pejić Andrijana Violina MŠ „Marko Tajčević” – Lazarevac Dejana Ružanović
odustala

Članovi žirija:
1. prof. Marko Josifoski – predsednik žirija
2. prof. Nemanja Marjanović
3. prof. Danijela Milutinović

U Valjevu prof. Tijana Stanojević – sekretar žirija


28. maja 2017. godine