2. Međunarodni festival gudača „Zlatne stepenice”
od 26. do 28. maja 2017. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
VII kategorija


Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Milutinović Katarina Violina Akademija umetnosti – Novi Sad Robert Lakatoš 97,60 1. I nagrada Pobednik kategorije

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Ikanović Teodor Violina Akademija umetnosti – Novi Sad Robert Lakatoš 95,80 I nagrada
Injac Jelica Violina Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Marko Josifoski 95,25 I nagrada
Krsteva Anđela Violončelo Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Srđan Sretenović 93,75 I nagrada
Marić Katarina Violina Akademija umetnosti – Novi Sad Nikola Aleksić 93,75 I nagrada
Ranković Tamara Violončelo Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Srđan Sretenović 92,00 I nagrada
Ilić Iva Violina Akademija umetnosti – Novi Sad Mihal Budinski 90,00 I nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Praščević Miljana Violina Akademija umetnosti – Novi Sad Robert Lakatoš 88,20 II nagrada
Jovašević Nikola Violina Filološko-umetnički fakultet – Kragujevac Marko Josifoski 83,00 II nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Radojković Nevena Violončelo MŠ „Josip Slavenski” – Beograd Nebojša Janković 71,80 III nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Jovanović Đorđe Violina Akademija umetnosti – Novi Sad Mihal Budinski
odustao

Članovi žirija:
1. prof. Marko Josifoski – predsednik žirija
2. prof. Nikola Aleksić
3. prof. Nemanja Marjanović
4. prof. Mihal Budinski
5. prof. Srđan Sretenović

U Valjevu mr Snežana Stevanović – sekretar žirija


26. maja 2017. godine