Pregled ostvarenih rezultata po školama

na 2. Međunarodnom festivalu gudača „Zlatne stepenice”

održanog od 26. do 28. maja 2017. godine

u Muzičkoj školi „Živorad Grbić” – Valjevo

(Ovaj pregled možete preuzeti u .PDF formatu sa OVOG LINKA.)Srbija


ŠOMO Bačka Topola – Bačka Topola

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

II

Violina

Skeledžija Sergej

Erne Švan

Nera Skeledžija

100,00

1. I nagrada

Pobednik kategorije i Apsolutni pobednik festivala - dobitnik Nagrade „Dejan Mihailović”


Fakultet muzičke umetnosti – Beograd

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

VI

Violina

di Somma Sofia

Madlen Stokić Vasiljević

Katarina Hadži-Antić Tatić

95,00

I nagrada

Najbolji klavirski saradnik

VI

Violončelo

Nikitović Kristina

Srđan Sretenović

Dejana Kravarušić Bajić

93,25

I nagrada


VII

Violina

Injac Jelica

Marko Josifoski

Katarina Hadži-Antić Tatić

95,25

I nagrada

Najbolji klavirski saradnik

VII

Violončelo

Krsteva Anđela

Srđan Sretenović

Dejana Kravarušić Bajić

93,75

I nagrada


VII

Violončelo

Ranković Tamara

Srđan Sretenović

Dejana Kravarušić Bajić

92,00

I nagradaMŠ „Davorin Jenko” – Beograd

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

V

Violina

Stanojević Anja

Zlata Mihailović

Milica Prodanović

77,00

III nagradaMŠ „Dr Vojislav Vučković” – Beograd

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

III

Violončelo

Timotić Aja

Petar Lazarević

Milica Prodanović

99,00

1. I nagrada

Pobednik kategorije


MŠ „Josif Marinković” – Beograd

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

IV

Violončelo

Drašković Ognjen

Isidora Mirković

Nemanja Simonović

92,00

I nagradaMŠ „Josip Slavenski” – Beograd

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

VII

Violončelo

Radojković Nevena

Nebojša Janković

Marija Sabljić

71,80

III nagradaMŠ „Mokranjac” – Beograd

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

IV

Violina

Pavlović Milica

Vladimir Vasiljević

Jasmina Raković

99,00

1. I nagrada

Pobednik kategorije

IV

Violina

Dakić Tamara

Nenad Mendelson

Jelena Kapor

93,00

I nagrada


V

Violina

Tatić Natalija

Nenad Mendelson

Katarina Hadži-Antić Tatić

92,00

I nagrada

Najbolji klavirski saradnik

VI

Violina

Tunić Marija

Nenad Mendelson

Jelena Kapor

97,00

I nagradaMŠ „Stanković” – Beograd

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

II

Violončelo

Milošević Boris

Dejan Mitrović

Ivana Ilić

97,00

I nagrada


II

Violončelo

Jović Lena

Dejan Mitrović

Ivana Ilić

91,00

I nagrada


II

Violončelo

Đorđević Nea

Dejan Mitrović

Ivana Ilić

88,00

II nagrada


III

Violončelo

Ivanović Marina

Dejan Mitrović

Ivana Ilić

98,00

I nagrada


III

Violina

Andrijašević Anastasija

Lidija Dojčinović

Dušan Stojanović

95,33

I nagrada


IV

Violončelo

Rujević Anđelina

Dejan Mitrović

Ivana Ilić

85,00

II nagradaMŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

I

Violina

Uzunović Jelena

Ljubica Matić

Jovanka Ristić

93,33

I nagrada


II

Violina

Šišić Milan

Željko Šišić

Olga Petrović

95,33

I nagrada


II

Violina

Popović Una

Ljubica Matić

Jovanka Ristić

86,67

II nagrada


II

Violina

Spasojević Teodora

Ljubica Matić

Jovanka Ristić

83,67

II nagrada


III

Violina

Janjić Vuk

Željko Šišić

Olga Petrović

91,33

I nagrada


III

Violina

Katić Dušan

Marija Lukić

Jovanka Ristić

80,00

II nagrada


III

Violina

Ristić Petar

Marija Lukić

Jovanka Ristić

78,33

III nagrada


V

Violina

Kostić Danijel

Nevenka Martinić

Nevena Matić

99,00

1. I nagrada

Pobednik kategorije

V

Violina

Mandžo Ana

Donka Đorelijevski

Milica Pekmezović

72,00

III nagrada


VI

Violina

Gajić Valentina

Donka Đorelijevski

Milica Pekmezović

71,20

III nagradaOMŠ „Petar Konjović” – Beograd

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

III

Violina

Vukajlović Miodrag

Smiljka Cvetković

Dragana Janićijević

93,33

I nagrada


III

Violina

Gruevski Marija

Katarina Tepić

Olga Đorđević

91,67

I nagrada


III

Violina

Dojčinović Boris

Ana Vujić Stoilkov

Olga Đorđević

88,00

II nagrada


IV

Violina

Ivanović Sandra

Ana Vujić Stoilkov

Olga Đorđević

75,00

III nagradaMŠ „Dr. Vojislav Vučković” – Čačak

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

V

Violina

Petrović Milica

Olivera Filipović

Vladimir Ratković

90,00

I nagradaOMŠ „Vladimir Đorđević” – Jagodina

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

I

Violina

Stojiljković Kosta

Aleksandra Ivanović

Ivana Ilić

92,33

I nagrada


II

Violina

Đurović Anja

Aleksandra Ivanović

Ivana Ilić

84,00

II nagradaFilološko-umetnički fakultet – Kragujevac

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

VII

Violina

Jovašević Nikola

Marko Josifoski

Milica Lawrence

83,00

II nagradaMŠ „Stevan Mokranjac” – Kraljevo

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

II

Violina

Košanin Kristina

Vesna Ostojić

Milica Milošević

92,67

I nagrada


VI

Violina

Pavlović Anja

Jelena Ćurčić

Suzana Sajić


odustalaMŠ „Marko Tajčević” – Lazarevac

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

IV

Violina

Pejić Andrijana

Dejana Ružanović

Jelena Božić


odustalaSMŠ Niš – Niš

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

V

Violončelo

Lučković Valentina

Ljubiša Radisavljević

Elena Denčić

88,00

II nagrada


V

Violina

Filipović Svetlana

Ljiljana Kitić

Milica Prodanović

81,00

II nagradaAkademija umetnosti – Novi Sad

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

VII

Violina

Milutinović Katarina

Robert Lakatoš

Svetlana Pantelić

97,60

1. I nagrada

Pobednik kategorije i Najuspešniji pedagog

VII

Violina

Ikanović Teodor

Robert Lakatoš

Svetlana Pantelić

95,80

I nagrada

Najuspešniji pedagog

VII

Violina

Marić Katarina

Nikola Aleksić

Hilda Švan

93,75

I nagrada


VII

Violina

Ilić Iva

Mihal Budinski

Marina Mikić

90,00

I nagrada


VII

Violina

Praščević Miljana

Robert Lakatoš

Svetlana Pantelić

88,20

II nagrada

Najuspešniji pedagog

VII

Violina

Jovanović Đorđe

Mihal Budinski

Marina Mikić


odustao


VIII

Violina

Mirković Sonja

Robert Lakatoš

Svetlana Pantelić

94,80

1. I nagrada

Pobednik kategorije i Najuspešniji pedagog

VIII

Viola

Kosanović Luka

Dušica Polovina

Marina Mikić

90,60

I nagrada


VIII

Violina

Mikulić Tamara

Mihal Budinski

Marina Mikić

90,20

I nagrada


VIII

Violina

Čanić Pavle

Mihal Budinski

Marina Mikić

86,20

II nagradaMŠ „Mihailo Vukdragović” – Šabac

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

II

Violina

Bojić Ena

Dragana Gajić

Milica Vidarić

90,00

I nagrada


II

Violina

Petrović Nemanja

Milan Bogdanović

Zorana Mrkić

88,00

II nagradaMŠ „Petar Stojanović” – Ub

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

III

Violina

Adamović Uroš

Tanja Maksimović

Dalida Grmuša

96,00

I nagradaMŠ „Vojislav Lale Stefanović” – Užice

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

II

Violončelo

Dedić Petra

Dalibor Bogdanović

Žarko Golubović

92,00

I nagrada


III

Violončelo

Vuković Pavle

Dalibor Bogdanović

Žarko Golubović

93,00

I nagrada


III

Violina

Aleksić Đurđica

Dane Zorzić

Žarko Golubović

92,00

I nagrada


IV

Violina

Stanić Ilija

Dane Zorzić

Žarko Golubović

73,00

III nagrada


IV

Violončelo

Obrenović Lidija

Dalibor Bogdanović

Žarko Golubović

73,00

III nagrada


VI

Violina

Matović Sara

Dane Zorzić

Žarko Golubović

85,20

II nagradaMŠ „Živorad Grbić” – Valjevo

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

I

Violina

Stevanović Vuk

Snežana Stevanović

Miloš Jakšić

97,33

1. I nagrada

Pobednik kategorije

I

Violončelo

Krunić Emilija

Danica Rašković

Ana Pejović

96,33

I nagrada


I

Violina

Krstić Jana

Ljiljana Jovanović

Miloš Jakšić

84,67

II nagrada


II

Violina

Petrović Tina

Angelina Novaković

Miloš Jakšić

94,33

I nagrada


II

Violina

Jovanović Milivoj

Ljiljana Jovanović

Miloš Jakšić

91,00

I nagrada


II

Violina

Joksimović Jana

Vladimir Stoilkov

Miloš Jakšić

90,00

I nagrada


II

Violina

Pavlović Neda

Snežana Stevanović

Miloš Jakšić

88,67

II nagrada


II

Violina

Pavlović Nikolina

Milena Martinov Stojković

Miloš Jakšić

88,33

II nagrada


II

Violina

Kulinčević Nikolija

Ljiljana Jovanović

Miloš Jakšić

87,00

II nagrada


II

Violončelo

Filić Jasmina

Danica Rašković

Ana Pejović

87,00

II nagrada


II

Violina

Tomić Neda

Ljiljana Jovanović

Miloš Jakšić

85,33

II nagrada


II

Violina

Nešković Maša

Verica Jakovljević

Miloš Jakšić

83,67

II nagrada


II

Violina

Dobrašinović Nevena

Milena Martinov Stojković

Miloš Jakšić

82,33

II nagrada


II

Violina

Ćosić Dunja

Vladimir Stoilkov

Miloš Jakšić

81,00

II nagrada


II

Violina

Birčanin Mina

Vladimir Stoilkov

Miloš Jakšić


odustala


III

Violončelo

Pavlović Tijana

Danica Rašković

Ana Pejović

97,00

I nagrada


III

Violina

Tomić Ivan

Verica Jakovljević

Miloš Jakšić

93,00

I nagrada


III

Violončelo

Nikolić Anđelina

Danica Rašković

Ana Pejović

92,67

I nagrada


III

Violina

Madžarević Nikolina

Snežana Stevanović

Miloš Jakšić

92,00

I nagrada


III

Violina

Tofilovski Sofija

Snežana Stevanović

Miloš Jakšić

90,50

I nagrada


III

Violina

Vuković Lenka

Milena Martinov Stojković

Andrijana Božić

86,33

II nagrada


III

Violina

Đuričić Ivana

Verica Jakovljević

Miloš Jakšić

84,67

II nagrada


IV

Violina

Gavrić Nikolina

Angelina Novaković

Andrijana Božić

99,00

I nagrada


IV

Violina

Petrašević Jana

Angelina Novaković

Andrijana Božić

87,00

II nagrada


IV

Violina

Andrić Ivona

Angelina Novaković

Andrijana Božić

82,00

II nagrada


IV

Violina

Muratović Jovan

Milena Martinov Stojković

Andrijana Božić

79,00

III nagrada


IV

Violina

Stevanović Filip

Ljiljana Jovanović

Miloš Jakšić

74,00

III nagrada


V

Violina

Živić Sofija

Angelina Novaković

Ana Pejović

95,00

I nagrada


V

Violina

Urošević Ivana

Snežana Stevanović

Andrijana Božić

85,00

II nagrada


V

Viola

Savić Jelisaveta

Milena Martinov Stojković

Andrijana Božić

83,00

II nagrada


VI

Violina

Jovanović Mitar

Snežana Stevanović

Andrijana Božić

91,40

I nagrada


VI

Violina

Rašić Jana

Snežana Stevanović

Andrijana Božić

88,60

II nagrada


VI

Violina

Živić Vojislav

Angelina Novaković

Ana Pejović

85,40

II nagrada


VI

Viola

Lukić Nevena

Verica Jakovljević

Andrijana Božić

78,80

III nagradaMŠ „Kosta Manojlović” – Zemun

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

V

Viola

Zdravković Isidora

Aleksandra Kijanović

Ana Kokir

94,00

I nagrada


V

Violončelo

Seč Jelena

Nevena Pegaz

Helena Gavroska

78,00

III nagrada


VI

Violina

Martić Leontina

Jelena Vukajlović

Biserka Marović

91,20

I nagradaCrna Gora


Muzička akademija – Cetinje

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

VI

Violina

Bujišić Danilo

Mikhail Bereznitsky

Oleksiy Molchanov

92,00

I nagradaJU ŠOSMO „Dara Čokorilo” – Nikšić

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

II

Violina

Burić Ivan

Dijana Dendić

Milica Prodanović

96,33

I nagradaJU UŠMB „Vasa Pavić” – Podgorica

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

IV

Violina

Radulović Milutin

Marko Simović

Davor Novak

78,00

III nagrada


IV

Violina

Marković Sofija

Marko Simović

Davor Novak

77,00

III nagrada


IV

Violina

Jovović Jovan

Vili Ferdinandi

Davor Novak


odustaoBosna i Hercegovina


JU MŠ „Savo Balaban” – Prijedor

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

IV

Violina

Obradović Jelena

Šarlota Ludrovan

Nevena Marin

94,00

I nagrada


V

Violina

Rokvić Kristina

Šarlota Ludrovan

Nevena Marin

91,00

I nagradaJU SMŠ Zenica – Zenica

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

V

Violina

Slipac Senka

Envera Merdanović

Lejla Šehić

86,00

II nagrada


VI

Violina

Marić Danijel

Envera Merdanović

Amela Alispahić

81,20

II nagrada


VI

Violina

Karabeg Iman

Sanja Rokić

Amela Alispahić

80,00

II nagrada


VI

Violina

Vejzović Senka

Sanja Rokić

Milica Prodanović

67,00

PohvalaMakedonija


DMBUC „Ilija Nikolovski - Luj” – Skopje

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

IV

Violina

Lazarević Marijana

Nataša Malinovska

Iva Videnović

92,00

I nagradaSlovenija


Konservatorij za glasbo in balet – Ljubljana

Kategorija

Disciplina

Ime

Pedagog

Korepetitor

Broj poena

Nagrada

Posebne nagrade

VI

Violina

Klanac Tjaša

Jernej Brence

Milica Prodanović

97,60

1. I nagrada

Pobednik kategorije

VI

Violina

Verdinek Ana

Tatjana Špragar

Milica Prodanović

94,00

I nagrada