3. Međunarodni festival gudača „Zlatne stepenice”
od 24. do 27. maja 2018. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
I kategorija


Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Švarc Brina Violina Privatna škola – Moravče Kristina Fale 100,00 1. I nagrada Pobednik kategorije

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Ristić Mario Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Suzana Radovanović Perić 95,60 I nagrada
Ristić Nebojša Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Snežana Stevanović 95,40 I nagrada
Filipović Kalina Violončelo MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Danica Krunić 91,60 I nagrada
Ćosić Vera Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Ljiljana Jovanović 90,00 I nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Gavrilović Lena Violončelo MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Danica Krunić 88,20 II nagrada
Mucić Milan Violina ŠOMO „Petar Stojanović” – Ub Tanja Maksimović 87,60 II nagrada
Ivanović Dejana Violina ŠOMO „Petar Stojanović” – Ub Katarina Lugo Ordaz 85,20 II nagrada
Milovanović Ognjen Violončelo MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Danica Krunić 83,80 II nagrada

Članovi žirija:
1. prof. Mihal Budinski – predsednik žirija
2. prof. Dejan Mitrović
3. prof. Danijela Milutinović
4. prof. Milan Čizmić
5. prof. Ivana Topalović

U Valjevu mr Snežana Stevanović – sekretar žirija


27. maja 2018. godine