3. Međunarodni festival gudača „Zlatne stepenice”
od 24. do 27. maja 2018. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
II kategorija


Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Krunić Emilija Violončelo MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Danica Krunić 100,00 1. I nagrada Pobednik kategorije

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Ranković Lena Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Snežana Stevanović 97,40 I nagrada
Mitrović Luka Violina MŠ „Stanković” – Beograd Jelena Adamović 97,00 I nagrada
Milošević Boris Violončelo MŠ „Stanković” – Beograd Dejan Mitrović 94,50 I nagrada
Stevanović Vuk Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Snežana Stevanović 94,40 I nagrada
Teodorović Zoja Violina MŠ „Kosta Manojlović” – Zemun Tatjana Bošković 93,60 I nagrada
Marinković Aleksa Violina MŠ „Amati” – Beograd Olga Lukić 92,80 I nagrada
Jukić Bernarda Violina GŠ „Katarina Kosača-Kotromanić” – Žepče Zlata Kubat 92,60 I nagrada
Getejanc Nađa Violina MŠ „Amati” – Beograd Olga Lukić 90,40 I nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Tripković Vasilije Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Pavle Čanić 87,40 II nagrada
Jovanović Emilija Violina MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd Ljubica Matić 87,20 II nagrada
Filić Jasmina Violončelo MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Danica Krunić 85,80 II nagrada
Jović Lena Violončelo MŠ „Stanković” – Beograd Petar Lazarević 84,80 II nagrada
Mišković Nikolina Violončelo MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Danica Krunić 83,80 II nagrada
Pažinović Darinka Violončelo MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Danica Krunić 83,00 II nagrada
Kulinčević Nikolija Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Ljiljana Jovanović 81,80 II nagrada
Uzunović Jelena Violina MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd Ljubica Matić 81,00 II nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Jovanović Ema Violina MŠ „Mihailo Vukdragović" – Šabac Željko Janković 78,00 III nagrada
Nedeljković Nevena Violončelo ŠOSMO „Stevan Mokranjac” – Požarevac Kristina Lukić Jusufović 77,40 III nagrada

Članovi žirija:
1. prof. Mihal Budinski – predsednik žirija
2. prof. Dejan Mitrović
3. prof. Danijela Milutinović
4. prof. Milan Čizmić
5. prof. Ivana Topalović

U Valjevu mr Snežana Stevanović – sekretar žirija


27. maja 2018. godine