3. Međunarodni festival gudača „Zlatne stepenice”
od 24. do 27. maja 2018. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
VII kategorija


Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Nikitović Kristina Violončelo Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Srđan Sretenović 96,00 1. I nagrada Pobednik kategorije

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Mitrović Teodora Violina Akademija umetnosti – Novi Sad Mihal Budinski 93,25 I nagrada
Krstić Ester Violina Akademija umetnosti – Novi Sad Florijan Balaž 91,00 I nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Matović Sara Violina Akademija umetnosti – Novi Sad Miroslav Pavlović 81,40 II nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Broj poena Nagrada Posebne nagrade
Jovanović Mitar Violina Akademija umetnosti – Novi Sad Mihal Budinski 75,50 III nagrada
Pavlović Anđelija Violina Akademija umetnosti – Novi Sad Mihal Budinski 73,00 III nagrada

Članovi žirija:
1. prof. Mihal Budinski – predsednik žirija
2. prof. Nikola Aleksić
3. prof. Nemanja Marjanović
4. prof. Srđan Sretenović
5. prof. Monika Skalar

U Valjevu mr Snežana Stevanović – sekretar žirija


25. maja 2018. godine