4. Međunarodno takmičenje gudača „Zlatne stepenice”
od 24. do 26. maja 2019. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
Pretkategorija


Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4.
Golubović Jakov Uroš Violina MŠ „Amati” – Beograd Svetlana Popović 98 98 98 98 98,00 I nagrada

Članovi žirija:
1. prof. Maja Jokanović – predsednik žirija
2. prof. Nikola Aleksić
3. prof. Mihal Budinski
4. prof. Nemanja Marjanović

U Valjevu prof. Snežana Stevanović – sekretar žirija
25. maja 2019. godine