4. Međunarodno takmičenje gudača „Zlatne stepenice”
od 24. do 26. maja 2019. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
I kategorija


Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4.
Petrović Aleksandar Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Snežana Stevanović 100 100 100 100 100,00 1. I nagrada Pobednik kategorije

Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4.
Petrović Mihajlo Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Luka Marković 99 99 99 99 99,00 I nagrada
Ristić Nebojša Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Snežana Stevanović 99 99 99 99 99,00 I nagrada
Ristić Mario Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Verica Jakovljević 98 98 98 98 98,00 I nagrada
Vasić Nikola Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Pavle Čanić 96 96 96 96 96,00 I nagrada
Mucić Milan Violina MŠ „Petar Stojanović” – Ub Tanja Maksimović 95 95 95 95 95,00 I nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4.
Birtašević Katarina Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Milena Martinov Stojković 93 93 93 93 93,00 II nagrada
Crnčević Nađa Violina JU MŠ „Savo Balaban” – Prijedor Andrea Vulić 93 93 93 93 93,00 II nagrada
Savić Petra Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Milena Martinov Stojković 90 90 90 90 90,00 II nagrada

Članovi žirija:
1. prof. Maja Jokanović – predsednik žirija
2. prof. Nikola Aleksić
3. prof. Mihal Budinski
4. prof. Nemanja Marjanović

U Valjevu prof. Snežana Stevanović – sekretar žirija
25. maja 2019. godine