4. Međunarodno takmičenje gudača „Zlatne stepenice”
od 24. do 26. maja 2019. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
III kategorija


Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4.
Jovanović Milivoj Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Ljiljana Jovanović 99 99 99 99 99,00 1. I nagrada Pobednik kategorije

Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4.
Bajović Luka Violina MŠ „Dara Čokorilo” – Nikšić Dijana Dendić 98 98 98 98 98,00 I nagrada
Burić Ivan Violina MŠ „Dara Čokorilo” – Nikšić Dijana Dendić 98 98 98 98 98,00 I nagrada
Šišić Milan Violina MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd Željko Šišić 96 96 96 96 96,00 I nagrada
Petrović Tina Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Pavle Čanić 95 95 95 95 95,00 I nagrada
Kovačević Sara Violina ŠOMO „Petar II Pertović Njegoš” – Bar Vatroslav Simić 95 95 95 95 95,00 I nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4.
Stošić Anka Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Snežana Stevanović 90 90 90 90 90,00 II nagrada
Perović Jana Violina ŠOMO Bijelo Polje – Bijelo Polje Anda Dizdarević 89 89 89 89 89,00 II nagrada
Maletković Relja Violina MŠ „Kosta Manojlović” – Zemun Ana Vujadinović 88 88 88 88 88,00 II nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4.
Kulinčević Nikolija Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Ljiljana Jovanović 83 83 83 83 83,00 III nagrada
Mišović Lana Viola JU MŠ „Trebinje” – Trebinje Ilda Kapić 78 78 78 78 78,00 III nagrada
Stevanović Marija Violina MŠ „Mokranjac” – Beograd Stojan Popović 77 77 77 77 77,00 III nagrada
Tripković Vasilije Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Aleksandra Milivojević Jocić 76 76 76 76 76,00 III nagrada
Petrović Anja Violina OMŠ „Vuk Karadžić” – Loznica Ivana Arnold Zečević 75 75 75 75 75,00 III nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4.
Jovanović Jefimija Viola JU MŠ „Trebinje” – Trebinje Ilda Kapić 70 70 70 70 70,00 Pohvala

Članovi žirija:
1. prof. Maja Jokanović – predsednik žirija
2. prof. Nikola Aleksić
3. prof. Mihal Budinski
4. prof. Nemanja Marjanović

U Valjevu prof. Snežana Stevanović – sekretar žirija
25. maja 2019. godine