4. Međunarodno takmičenje gudača „Zlatne stepenice”
od 24. do 26. maja 2019. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
IV kategorija


Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4. 5.
Stojković Pavle Violina MŠ „Josif Marinković” – Beograd Dušica Sekulić Stojković 97
97
97 97,00 1. I nagrada Pobednik kategorije

Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4. 5.
Tomić Anastasija Violina MŠ „Vojislav-Lale Stefanović” – Užice Olivera Nikolić 95
95
95 95,00 I nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4. 5.
Sekulović Jonas Violina UŠOSMOT „Andre Navarra” – Podgorica Nada Glomazić 93
93
93 93,00 II nagrada
Aleksić Đurđica Violina MŠ „Vojislav-Lale Stefanović” – Užice Dane Zorzić 93
93
93 93,00 II nagrada
Popović Vlasta Violina UŠOSMOT „Andre Navarra” – Podgorica Nada Glomazić 92
92
92 92,00 II nagrada
Dimitrijević Dunja Viola MŠ „Josip Slavenski” – Beograd Ivana Topalović 92 92 92 92
92,00 II nagrada
Janjić Vuk Violina MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd Željko Šišić 90
90
90 90,00 II nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4. 5.
Bajrami Ajla Violina JU OMŠ Tuzla – Tuzla Jovan Rašković 82
82
82 82,00 III nagrada
Rujević Kristina Viola MŠ „Stanković” – Beograd Tatjana Petrović 82 82 82 82
82,00 III nagrada
Višnjić Emina Violina ŠOMO Bijelo Polje – Bijelo Polje Anda Dizdarević 81
81
81 81,00 III nagrada
Tomić Ivan Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Verica Jakovljević 80
80
80 80,00 III nagrada
Vuković Lenka Viola MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Milena Martinov Stojković 80 80 80 80
80,00 III nagrada
Lazareva Mihaela Violina DMUC „Sergej Mihajlov” – Štip Angela Arevska 80
80
80 80,00 III nagrada
Pavić Jana Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Aleksandra Milivojević Jocić 75
75
75 75,00 III nagrada
Katić Dušan Violina MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd Marija Lukić 75
75
75 75,00 III nagrada
Dimitrijević Tara Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Aleksandra Milivojević Jocić 75
75
75 75,00 III nagrada
Madžarević Nikolina Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Snežana Stevanović 75
75
75 75,00 III nagrada
Marinković Andreja Violina OMŠ „Vuk Karadžić” – Loznica Marijana Cogoljević 75
75
75 75,00 III nagrada
Đurović Milica Violina ŠOMO Bijelo Polje – Bijelo Polje Anda Dizdarević 75
75
75 75,00 III nagrada

Članovi žirija:
1. prof. Maja Jokanović – predsednik žirija
2. prof. Nikola Aleksić
3. prof. Mihal Budinski
4. prof. Nemanja Marjanović
5. prof. Milan Čizmić

U Valjevu prof. Snežana Stevanović – sekretar žirija
26. maja 2019. godine