4. Međunarodno takmičenje gudača „Zlatne stepenice”
od 24. do 26. maja 2019. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
VI kategorija


Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4.
Živić Sofija Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Pavle Čanić 99 99 99 99 99,00 1. I nagrada Pobednik kategorije

Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4.
Popov Jelena Violina MŠ „Josif Marinković” – Zrenjanin Vilma Dutina 98 98 98 98 98,00 I nagrada
Vujić Bojana Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Aleksandra Milivojević Jocić 96 96 96 96 96,00 I nagrada
Radosavljević Teodora Viola Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Nemanja Marjanović 95 95 95
95,00 I nagrada
Nikolić Tijana Violina MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd Vera Ilić 95 95 95 95 95,00 I nagrada
Savić Jelisaveta Viola MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Milena Martinov Stojković 95 95 95 95 95,00 I nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4.
Višnjić Kristina Violina MŠ „Marko Tajčević” – Lazarevac Milica Krneta 92 92 92 92 92,00 II nagrada
Jaramaz Milena Violina UŠMB „Vasa Pavić” – Podgorica Marko Simović 90 90 90 90 90,00 II nagrada
Mirković Pavle Viola MŠ „Stanković” – Beograd Tatjana Petrović 89 89 89 89 89,00 II nagrada
Urošević Nataša Violina MŠ „Mokranjac” – Beograd Venia Žarković 89 89 89 89 89,00 II nagrada
Urošević Ivana Violina MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Snežana Stevanović 86 86 86 86 86,00 II nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4.
Filipović Svetlana Violina Muzička škola Niš – Niš Ljiljana Kitić 81 81 81 81 81,00 III nagrada
Dendić Ivana Violina MŠ „Dara Čokorilo” – Nikšić Dijana Dendić 78 78 78 78 78,00 III nagrada
Savić Tomislav Violina MŠ „Davorin Jenko” – Beograd Aleksandra Dotlić 75 75 75 75 75,00 III nagrada

Ime Disciplina Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Posebne nagrade
1. 2. 3. 4.
Mandžo Ana Violina MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd Donka Anđelković 65 65 65 65 65,00 Pohvala
Pejanović Danijel Viola JU MŠ „Trebinje” – Trebinje Ilda Kapić 65 65 65 65 65,00 Pohvala

Članovi žirija:
1. prof. Maja Jokanović – predsednik žirija
2. prof. Nikola Aleksić
3. prof. Mihal Budinski
4. prof. Nemanja Marjanović

U Valjevu prof. Snežana Stevanović – sekretar žirija
25. maja 2019. godine