Pregled ostvarenih rezultata po nagradama
na 4. Međunarodnom takmičenju gudača „Zlatne stepenice”
održanog od 24. do 26. maja 2019. godine
u Muzičkoj školi „Živorad Grbić” – Valjevo


1. I nagrada
Broj poena Kategorija Disciplina Ime Pedagog Korepetitor Škola Posebne nagrade
100,00 I Violina Petrović Aleksandar Snežana Stevanović Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Pobednik kategorije
100,00 I Violončelo Filipović Kalina Danica Krunić Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Pobednik kategorije
100,00 II Violina Švarc Brina Kristina Fale Milica Prodanović Privatna MŠ – Moravče Pobednik kategorije
100,00 V Violina Ilijovski Aleksandar Anuška Nikolić Suzana Sajić MŠ „Stevan Mokranjac” – Kraljevo Pobednik kategorije i
Apsolutni pobednik takmičenja
100,00 VII Viola Adamović Nemanja Dejan Mlađenović Katarina Radojičić Firevski Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Pobednik kategorije
100,00 VIII Violončelo Krsteva Anđela Srđan Sretenović Neda Hofman Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Pobednik kategorije i
Pobednik discipline Violončelo
99,67 V Violončelo Smiljić MIlica Nevena Pegaz Ivana Šabarić MŠ „Kosta Manojlović” – Zemun Pobednik kategorije
99,67 VI Violončelo Šaćiri Sari Mladen Popović Davor Novak UŠMB „Vasa Pavić” – Podgorica Pobednik kategorije
99,50 IV Violončelo Rađenović Anja Danijela Milutinović Anđelka Đorđević MŠ „Dr Vojislav Vučković” – Beograd Pobednik kategorije
99,00 III Violina Jovanović Milivoj Ljiljana Jovanović Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Pobednik kategorije
99,00 VI Violina Živić Sofija Pavle Čanić Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Pobednik kategorije
98,33 II Violončelo Krunić Emilija Danica Krunić Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Pobednik kategorije
98,33 III Violončelo Manić Nemanja Nevena Pegaz Ivana Šabarić MŠ „Kosta Manojlović” – Zemun Pobednik kategorije
97,00 IV Violina Stojković Pavle Dušica Sekulić Stojković Miloš Stanojević MŠ „Josif Marinković” – Beograd Pobednik kategorije

I nagrada
Broj poena Kategorija Disciplina Ime Pedagog Korepetitor Škola Posebne nagrade
99,00 I Violina Ristić Nebojša Snežana Stevanović Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
99,00 I Violina Petrović Mihajlo Luka Marković Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
99,00 II Violina Vukelić Danica Jovana Gacin Stanković Maja Ilić OMŠ „Vladimir Đorđević” – Beograd
98,50 IV Violončelo Timotić Aja Danijela Milutinović Anđelka Đorđević MŠ „Dr Vojislav Vučković” – Beograd
98,00 Pretkategorija Violina Golubović Jakov Uroš Svetlana Popović Andrijana Božić MŠ „Amati” – Beograd
98,00 I Violina Ristić Mario Verica Jakovljević Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
98,00 II Violina Ranković Lena Snežana Stevanović Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
98,00 II Violina Stevanović Vuk Snežana Stevanović Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
98,00 III Violina Bajović Luka Dijana Dendić Milica Prodanović MŠ „Dara Čokorilo” – Nikšić
98,00 III Violina Burić Ivan Dijana Dendić Milica Prodanović MŠ „Dara Čokorilo” – Nikšić
98,00 VI Violina Popov Jelena Vilma Dutina Nemanja Števanov MŠ „Josif Marinković” – Zrenjanin
97,67 I Violončelo Pavlović Olga Nevena Pegaz Ivana Šabarić MŠ „Kosta Manojlović” – Zemun
97,00 V Viola Muratović Jovan Milena Martinov Stojković Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
96,50 III Violončelo Milošević Boris Dejan Mitrović Ivana Ilić MŠ „Stanković” – Beograd
96,50 V Violončelo Rujević Anđelina Dejan Mitrović Ivana Ilić MŠ „Stanković” – Beograd
96,33 IV Violončelo Pavlović Tijana Danica Krunić Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
96,00 I Violončelo Perić Hana Danica Krunić Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
96,00 I Violina Vasić Nikola Pavle Čanić Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
96,00 II Violončelo Jovičić Mina Danijela Milutinović Anđelka Đorđević MŠ „Dr Vojislav Vučković” – Beograd
96,00 II Violina Vujošević Đorđe Nada Glomazić Kristian Bojović UŠOSMOT „Andre Navarra” – Podgorica
96,00 II Violina Stefanović Danica Željko Šišić Veroslava Rančić MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd
96,00 III Violina Šišić Milan Željko Šišić Veroslava Rančić MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd
96,00 V Violina Grković Julija Venia Žarković Ivan Milunović MŠ „Stanković” – Beograd
96,00 VI Violina Vujić Bojana Aleksandra Milivojević Jocić Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
95,00 I Violončelo Milovanović Ognjen Danica Krunić Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
95,00 I Violina Mucić Milan Tanja Maksimović Dalida Grmuša MŠ „Petar Stojanović” – Ub
95,00 II Violina Stojaković Neda Ljiljana Jovanović Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
95,00 II Violina Milić Anica Milutin Oparušić Nevena Radivojević MŠ „Kosta Manojlović” – Smederevo
95,00 II Violina Mitrović Luka Jelena Adamović Ljiljana Božić MŠ „Stanković” – Beograd
95,00 III Violončelo Mišković Nikolina Danica Krunić Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
95,00 III Violina Petrović Tina Pavle Čanić Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
95,00 III Violina Kovačević Sara Vatroslav Simić Milica Prodanović ŠOMO „Petar II Pertović Njegoš” – Bar
95,00 IV Violončelo Nikolić Anđelina Danica Krunić Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
95,00 IV Violina Tomić Anastasija Olivera Nikolić Žarko Golubović MŠ „Vojislav-Lale Stefanović” – Užice
95,00 V Violina Vučković Ivana Nevenka Tatić Darinka Paunović MŠ „Dr Vojislav Vučković” – Beograd
95,00 V Violina Milojević Mihailo Srđan Ilić Ljiljana Božić MŠ „Stanković” – Beograd
95,00 V Violina Mitrović Ivana Stojan Popović Julijana Šulović MŠ „Mokranjac” – Beograd
95,00 V Violina Anđelić Eleonora Vera Ilić Milica Pekmezović MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd
95,00 VI Viola Savić Jelisaveta Milena Martinov Stojković Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
95,00 VI Violina Nikolić Tijana Vera Ilić Milica Pekmezović MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd
95,00 VI Viola Radosavljević Teodora Nemanja Marjanović Katarina Radojičić Firevski Fakultet muzičke umetnosti – Beograd
95,00 VII Viola Dimitrov Tijana Nemanja Marjanović Katarina Radojičić Firevski Fakultet muzičke umetnosti – Beograd
95,00 VII Violina Rašić Jana Florijan Balaž Milica Prodanović Akademija umetnosti – Novi Sad

II nagrada
Broj poena Kategorija Disciplina Ime Pedagog Korepetitor Škola Posebne nagrade
94,00 II Violončelo Maglajac Joris Danijela Milutinović Anđelka Đorđević MŠ „Dr Vojislav Vučković” – Beograd
94,00 V Violina Devrnja Grigorije Ivan Kundičević Svetlana Brezovac MŠ „Stanković” – Beograd
94,00 V Violina Marković Lorena Sanja Rokić i Maida Ibrahimagić Maida Ibrahimagić JU SMŠ Zenica – Zenica
94,00 VI Violončelo Čivša Zakrajšek Andrej Mladen Popović Davor Novak UŠMB „Vasa Pavić” – Podgorica
94,00 VII Violončelo Nikitović Kristina Srđan Sretenović Dejana Kravarušić Bajić Fakultet muzičke umetnosti – Beograd
93,67 IV Violončelo Stolica Marta Nevena Pegaz Ivana Šabarić MŠ „Kosta Manojlović” – Zemun
93,33 III Violončelo Filić Jasmina Danica Krunić Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
93,00 I Violina Birtašević Katarina Milena Martinov Stojković Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
93,00 I Violina Crnčević Nađa Andrea Vulić Nevena Marin JU MŠ „Savo Balaban” – Prijedor
93,00 II Violončelo Živković Anastasija Dejan Travica Jelena Kapor MŠ „Mokranjac” – Beograd
93,00 IV Violina Sekulović Jonas Nada Glomazić Kristian Bojović UŠOSMOT „Andre Navarra” – Podgorica
93,00 IV Violina Aleksić Đurđica Dane Zorzić Žarko Golubović MŠ „Vojislav-Lale Stefanović” – Užice
93,00 V Violina Jovović Jovan Marko Simović Davor Novak UŠMB „Vasa Pavić” – Podgorica
93,00 V Violina Zečević Tara Venia Žarković Jasmina Raković MŠ „Mokranjac” – Beograd
93,00 VIII Violina Mitrović Teodora Mihal Budinski Marina Mikić Akademija umetnosti – Novi Sad
92,00 IV Violina Popović Vlasta Nada Glomazić Kristian Bojović UŠOSMOT „Andre Navarra” – Podgorica
92,00 IV Viola Dimitrijević Dunja Ivana Topalović Stanislava Jeftić Protić MŠ „Josip Slavenski” – Beograd
92,00 V Violina Petraš Staša Venia Žarković Ivan Milunović MŠ „Mokranjac” – Beograd
92,00 V Viola Nejčev Nikola Ivana Topalović Stanislava Jeftić Protić MŠ „Josip Slavenski” – Beograd
92,00 VI Violina Višnjić Kristina Milica Krneta Katarina Karić MŠ „Marko Tajčević” – Lazarevac
91,00 II Violina Minić Zoja Nada Glomazić Ivana Pešić MŠ „Dara Čokorilo” – Nikšić
90,00 I Violina Savić Petra Milena Martinov Stojković Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
90,00 II Violina Ranisavljević Anđelija Aleksandra Milivojević Jocić Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
90,00 II Violina Getejanc Nađa Zorica Kukin Jelena Kapor MŠ „Mokranjac” – Beograd
90,00 II Violina Svećak Simonida Venia Žarković Ivan Milunović MŠ „Mokranjac” – Beograd
90,00 III Violina Stošić Anka Snežana Stevanović Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
90,00 IV Violina Janjić Vuk Željko Šišić Veroslava Rančić MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd
90,00 V Violina Petrašević Jana Pavle Čanić Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
90,00 VI Violina Jaramaz Milena Marko Simović Davor Novak UŠMB „Vasa Pavić” – Podgorica
89,00 III Violina Perović Jana Anda Dizdarević Milena Đurović ŠOMO Bijelo Polje – Bijelo Polje
89,00 VI Violina Urošević Nataša Venia Žarković Ivan Milunović MŠ „Mokranjac” – Beograd
89,00 VI Viola Mirković Pavle Tatjana Petrović Dušan Stojanović MŠ „Stanković” – Beograd
88,00 III Violina Maletković Relja Ana Vujadinović Aleksandra Živković MŠ „Kosta Manojlović” – Zemun
87,00 II Violina Urošević Lazar Ljiljana Jovanović Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
86,00 II Violina Lazić Magdalena Aleksandra Milivojević Jocić Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
86,00 VI Violina Urošević Ivana Snežana Stevanović Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
85,00 II Violina Srdić Marija Andrea Vulić Nevena Marin JU MŠ „Savo Balaban” – Prijedor
85,00 V Violina Abazović Lamija Sanja Rokić i Maida Ibrahimagić Maida Ibrahimagić JU SMŠ Zenica – Zenica

III nagrada
Broj poena Kategorija Disciplina Ime Pedagog Korepetitor Škola Posebne nagrade
84,00 V Violina Marković Sofija Marko Simović Davor Novak UŠMB „Vasa Pavić” – Podgorica
83,00 II Violina Miladinović Đorđe Aleksandra Milivojević Jocić Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
83,00 II Violina Mirković Luka Aleksandra Milivojević Jocić Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
83,00 III Violina Kulinčević Nikolija Ljiljana Jovanović Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
82,00 II Violina Pavićević Luka Verica Jakovljević Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
82,00 IV Viola Rujević Kristina Tatjana Petrović Dušan Stojanović MŠ „Stanković” – Beograd
82,00 IV Violina Bajrami Ajla Jovan Rašković Samra Ibrahimović JU OMŠ Tuzla – Tuzla
82,00 V Viola Stojanović Anđela Milena Martinov Stojković Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
81,00 IV Violina Višnjić Emina Anda Dizdarević Milena Đurović ŠOMO Bijelo Polje – Bijelo Polje
81,00 V Violina Milosavljević Nađa Srđan Ilić Ljiljana Božić MŠ „Stanković” – Beograd
81,00 VI Violina Filipović Svetlana Ljiljana Kitić Dragoljub Jovanović Muzička škola Niš – Niš
80,00 IV Viola Vuković Lenka Milena Martinov Stojković Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
80,00 IV Violina Lazareva Mihaela Angela Arevska Kiril Krstevski DMUC „Sergej Mihajlov” – Štip
80,00 IV Violina Tomić Ivan Verica Jakovljević Ana Pejović MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
80,00 V Violina Ivanović Sandra Venia Žarković Ivan Milunović MŠ „Stanković” – Beograd
78,00 III Viola Mišović Lana Ilda Kapić Maja Petijević JU MŠ „Trebinje” – Trebinje
78,00 VI Violina Dendić Ivana Dijana Dendić Milica Prodanović MŠ „Dara Čokorilo” – Nikšić
77,00 II Violina Jakovljević Sonja Venia Žarković Jasmina Raković MŠ „Mokranjac” – Beograd
77,00 III Violina Stevanović Marija Stojan Popović Julijana Šulović MŠ „Mokranjac” – Beograd
77,00 V Violina Despot Ema Stojan Popović Julijana Šulović MŠ „Mokranjac” – Beograd
76,00 III Violina Tripković Vasilije Aleksandra Milivojević Jocić Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
75,00 II Violina Gligorić Anđela Marijana Cogoljević Nataša Turnić Đorđić OMŠ „Vuk Karadžić” – Loznica
75,00 II Violina Simić Damnjan Milena Broćović Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
75,00 III Violina Petrović Anja Ivana Arnold Zečević Božo Banović OMŠ „Vuk Karadžić” – Loznica
75,00 IV Violina Dimitrijević Tara Aleksandra Milivojević Jocić Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
75,00 IV Violina Katić Dušan Marija Lukić Veroslava Rančić MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd
75,00 IV Violina Marinković Andreja Marijana Cogoljević Nataša Turnić Đorđić OMŠ „Vuk Karadžić” – Loznica
75,00 IV Violina Madžarević Nikolina Snežana Stevanović Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
75,00 IV Violina Pavić Jana Aleksandra Milivojević Jocić Miloš Jakšić MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo
75,00 IV Violina Đurović Milica Anda Dizdarević Milena Đurović ŠOMO Bijelo Polje – Bijelo Polje
75,00 VI Violina Savić Tomislav Aleksandra Dotlić Dejan Jelić MŠ „Davorin Jenko” – Beograd

Pohvala
Broj poena Kategorija Disciplina Ime Pedagog Korepetitor Škola Posebne nagrade
70,00 III Viola Jovanović Jefimija Ilda Kapić Maja Petijević JU MŠ „Trebinje” – Trebinje
65,00 VI Violina Mandžo Ana Donka Anđelković Milica Pekmezović MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd
65,00 VI Viola Pejanović Danijel Ilda Kapić Maja Petijević JU MŠ „Trebinje” – Trebinje