6. Međunarodno takmičenje gudača „Zlatne stepenice”
od 25. do 28. maja 2023. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
Viola - VI kategorija


Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3.
Radojković Milena Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Dejan Mlađenović 82 82 82 82,00 III nagrada

Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3.
Muratović Jovan Fakultet muzičke umetnosti – Beograd Panta Veličkovićodustao

Članovi žirija:
1. prof. Maja Jokanović – predsednik žirija
2. prof. Ivana Aćimoski-Žikić
3. prof. Nemanja Marjanović

U Valjevu prof. Milena Martinov Stojković – sekretar žirija
28. maja 2023. godine