6. Međunarodno takmičenje gudača „Zlatne stepenice”
od 25. do 28. maja 2023. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
Violina - Pretkategorija


Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3. 4.
Petrović Katarina OMŠ „Josip Slavenski” – Novi Sad Milan Čizmić 100,00 100,00 100,00
100,00 1. I nagrada Pobednik kategorije

Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3. 4.
Marjanović Mihailo MŠ „Stanković” – Beograd Tatjana Petrović 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 I nagrada
Novaković Sofija MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Angelina Novaković 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 I nagrada
Tubić Nikola OMŠ „Josip Slavenski” – Novi Sad Milan Čizmić 99,00 99,00 99,00
99,00 I nagrada
Miletić Vladimir MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Pavle Čanić 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 I nagrada
Mihailović Mihailo MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Suzana Radovanović Perić 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 I nagrada
Vasiljević Dunja MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Milena Martinov Stojković 97,90 97,90 97,90 97,90 97,90 I nagrada
Krstić Jana ŠOMO „Petar Stojanović” – Ub Tanja Maksimović 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 I nagrada
Lazić Mina ŠOMO „Petar Stojanović” – Ub Tanja Maksimović 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 I nagrada
Mijailović Ana ŠOMO „Petar Stojanović” – Ub Tanja Maksimović 96,50 96,50 96,50 96,50 96,50 I nagrada
Popović Sofija JU ŠOMO „Berane” – Berane Dragana Popović 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 I nagrada
Živanović Lana MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Ljiljana Jovanović 95,80 95,80 95,80 95,80 95,80 I nagrada
Radomirović Emilija MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Milena Martinov Stojković 95,50 95,50 95,50 95,50 95,50 I nagrada
Radojičić Mina ŠOMO „Petar Stojanović” – Ub Teodora Mitrović 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 I nagrada

Članovi žirija:
1. prof. Maja Jokanović – predsednik žirija
2. prof. Ivan Otašević
3. prof. Vladimir Vasiljević
4. prof. Milan Čizmić

U Valjevu prof. Snežana Stevanović – sekretar žirija


25. maja 2023. godine