6. Međunarodno takmičenje gudača „Zlatne stepenice”
od 25. do 28. maja 2023. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
Violina - II kategorija


Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3. 4.
Petrović Aleksandar MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Snežana Stevanović 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1. I nagrada Pobednik kategorije

Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3. 4.
Ristić Mario MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Angelina Novaković 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 I nagrada
Gligorić Lazar MŠ „Petar Krančević” – Sremska Mitrovica Milan Čizmić 99,00 99,00 99,00
99,00 I nagrada
Jusić Alika JU UŠMB „Vasa Pavić” – Podgorica Kristina Hadži Dinić 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 I nagrada
Aničić Dušica MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd Mira Aćimović 95,50 95,50 95,50 95,50 95,50 I nagrada
Činč Fabian MŠ „Josif Marinković” – Vršac Iva Ilić 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 I nagrada

Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3. 4.
Radovanović Valerija MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Milena Martinov Stojković 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 II nagrada
Vojnović Selena OMŠ „Josip Slavenski” – Novi Sad Slavica Ranković 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 II nagrada
Dujmić Mila MŠ „Mokranjac” – Beograd Stojan Popović 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 II nagrada
Dobrašinović Antonija JU ŠOMO „Berane” – Berane Dragana Popović 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 II nagrada

Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3. 4.
Čelik Mila MŠ „Dr Vojislav Vučković” – Beograd Nevenka Tatić 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 III nagrada

Ime ортп Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3. 4.
Petrović Mihajlo MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Angelina Novaković




odustao
Grujičić Elena MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Ljiljana Jovanović




odustala
Ivanović Lazar MŠ „Mokranjac” – Beograd Venia Žarković




odustala
Kulinčević Natalija MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Ljiljana Jovanović




odustala
Dikić Hana MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Ivana Stojanović




odustala

Članovi žirija:
1. prof. Maja Jokanović – predsednik žirija
2. prof. Ivan Otašević
3. prof. Vladimir Vasiljević
4. prof. Milan Čizmić

U Valjevu prof. Snežana Stevanović – sekretar žirija
26. maja 2023. godine