6. Međunarodno takmičenje gudača „Zlatne stepenice”
od 25. do 28. maja 2023. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
Violina - III kategorija


Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3. 4.
Nola Anka MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd Mira Aćimović 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 1. I nagrada Pobednik kategorije

Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3. 4.
Stevanović Vuk MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Snežana Stevanović 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 I nagrada
Ranković Lena MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Snežana Stevanović 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 I nagrada
Miladinović Đorđe MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Aleksandra Milivojević Jocić 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 I nagrada
Sandić Angelina MŠ „Josif Marinković” – Vršac Iva Ilić 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 I nagrada

Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3. 4.
Vrgoč Petra Muzički centar „Tarisio” – Beograd Miodrag Bogić 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 II nagrada
Gligorić Anđela OMŠ „Vuk Karadžić” – Loznica Ana Krstić 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 II nagrada
Golubović Iva MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Pavle Čanić 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 II nagrada
Pešić Ilija JU ŠOMO „Berane” – Berane Dragana Popović 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 II nagrada
Pavićević Luka MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Pavle Čanić 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 II nagrada

Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3. 4.
Matić Nika MŠ „Davorin Jenko” – Beograd Violeta Ćirić 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 III nagrada
Tomić Tamara OMŠ „Vuk Karadžić” – Loznica Snežana Zarić 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 III nagrada
Đuričko Ena MŠ „Dr Vojislav Vučković” – Beograd Nevenka Tatić 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 III nagrada

Članovi žirija:
1. prof. Maja Jokanović – predsednik žirija
2. prof. Ivan Otašević
3. prof. Vladimir Vasiljević
4. prof. Milan Čizmić

U Valjevu prof. Snežana Stevanović – sekretar žirija
26. maja 2023. godine