6. Međunarodno takmičenje gudača „Zlatne stepenice”
od 25. do 28. maja 2023. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
Violina - IV kategorija


Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3.
Jovanović Milivoj MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Angelina Novaković 99 99 99 99,00 1. I nagrada Pobednik kategorije

Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3.
Sijarić Farah Privatna škola Prof. Lorene Miline – Sarajevo Lorena Milina 95 95 95 95,00 I nagrada

Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3.
Fila Nora MŠ „Mokranjac” – Beograd Venia Žarković 92 92 92 92,00 II nagrada
Kulinčević Nikolija MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo Pavle Čanić 85 85 85 85,00 II nagrada

Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3.
Andriolo Katerina MŠ „Mokranjac” – Beograd Venia Žarkovićodustala
Bomeštar Mia MŠ „Petar Krančević” – Sremska Mitrovica Milan Čizmićodustala

Članovi žirija:
1. prof. Maja Jokanović – predsednik žirija
2. prof. Ivana Aćimoski-Žikić
3. prof. Ivan Otašević

U Valjevu prof. Snežana Stevanović – sekretar žirija
27. maja 2023. godine