6. Međunarodno takmičenje gudača „Zlatne stepenice”
od 25. do 28. maja 2023. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
Violina - V kategorija


Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3.
Mašić Simona MŠ „Petar Konjović” – Sombor Mina Kaćanski 95 95 95 95,00 I nagrada

Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3.
Ilić Marta MŠ „Davorin Jenko” – Beograd Marija Nikitović 92 92 92 92,00 II nagrada
Višnjić Emina JU UŠMB „Vasa Pavić” – Podgorica Marko Simović 89 89 89 89,00 II nagrada
Vasić Boban MŠ „Mokranjac” – Beograd Milica Krneta 85 85 85 85,00 II nagrada

Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3.
Uriegas Christina MŠ „Mihailo Vukdragović” – Šabac Ljiljana Maksimović 73 73 73 73,00 Pohvala

Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3.
Andrijašević Anastasija MŠ „Stanković” – Beograd Lidija Dojčinović



odustala
Abdullahi Hena DMU „Todor Skalovski – Tetoec” – Tetovo Shkëlzen Pajaziti



odustala
Jovičić Marta MŠ „Mihailo Vukdragović” – Šabac Ljiljana Maksimović



odustala

Članovi žirija:
1. prof. Maja Jokanović – predsednik žirija
2. prof. Ivana Aćimoski-Žikić
3. prof. Ivan Otašević

U Valjevu prof. Snežana Stevanović – sekretar žirija
27. maja 2023. godine