6. Međunarodno takmičenje gudača „Zlatne stepenice”
od 25. do 28. maja 2023. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

Rezultati
Violina - VI kategorija


Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3.
Vučović Sofija Akademija umetnosti – Novi Sad Mihal Budinski 96 96 96 96,00 I nagrada

Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3.
Mitrović Ivana MŠ „Mokranjac” – Beograd Stojan Popović 93 93 93 93,00 II nagrada
Lakić Kristina Akademija umetnosti – Novi Sad Miroslav Pavlović 91 91 91 91,00 II nagrada

Ime Škola Pedagog Ocene žirija Prosečna ocena Nagrade Ostala priznanja
1. 2. 3.
Kali Marija Akademija umetnosti – Novi Sad Mihal Budinskiodustala
Janković Marija Akademija umetnosti – Novi Sad Mihal Budinskiodustala

Članovi žirija:
1. prof. Maja Jokanović – predsednik žirija
2. prof. Ivana Aćimoski-Žikić
3. prof. Nemanja Marjanović

U Valjevu prof. Snežana Stevanović – sekretar žirija
28. maja 2023. godine