Број освојених награда наставника
по одсецима
у школској 2018/19. години

клавирски одсек
Наставник Број награда
Милица Продановић 13
Оливера Пантелић 6
Јелена Мирковић 4
Иван Рабасовић 2
Укупно: 25


гудачки одсек
Наставник Број награда
Даница Крунић 23
Милена Мартинов Стојковић 17
Александра Миливојевић Јоцић 11
Љиљана Јовановић 9
Снежана Стевановић 8
Павле Чанић 7
Верица Јаковљевић / И. Стојановић 5
Лука Марковић 3
Милена Броћовић 1
Снежана Стевановић и Милица Продановић 1
Укупно: 85


гитарски одсек
Наставник Број награда
Лука Јездић 24
Драган Николић 13
Милош Поповић 10
Цвијетин Трифковић 1
Укупно: 48


хармоникашки одсек
Наставник Број награда
Душица Тимотић 16
Никола Јанковић 2
Укупно: 18


дувачки одсек
Наставник Број награда
Александар Буркерт / Т. Радовић 38
Слободанка Васиљевић Љујић 37
Мина Чкојић 15
Андрија Мирковић 4
Ђорђе Маринковић 3
Укупно: 97


вокални одсек
Наставник Број награда
Милена Урошевић 1
Теодора Пешев Ђурђевић 1
Укупно: 2


теоретски одсек
Наставник Број награда
Јадранка Обрадовић 18
Божана Дивац 7
Светлана Ненезић 5
Вања Урошевић 4
Милица Степановић Баба-Милкић 3
Тамара Милосављевић 3
Ана Томић Кондић 2
Теодора Дамњановић 1
Укупно: 43


општеобразовни СМШ одсек
Наставник Број награда
Марија Миловановић 2
Укупно: 2

Укупно на свим одсецима: 320