Састави екипа МШ „Живорад Грбић” – Ваљево
које су учествовале на такмичењима
у школској 2019/20. години

Ансамбл „Flautissimo” (ансамбл флаута)
Учесник Разред и одсек
Сара Петровић V разред ОМШ (дувачки одсек)
Кристина Теофиловић VI разред ОМШ (дувачки одсек)
Кристина Степановић I разред СМШ (дувачки одсек)
Теодора Радовић I разред СМШ (дувачки одсек)
Калина Петровић II разред СМШ (дувачки одсек)

Квартет „Пиколо” (квартет флаута)
Учесник Разред и одсек
Анастасија Карадаревић IV разред ОМШ (дувачки одсек)
Ива Бошковић IV разред ОМШ (дувачки одсек)
Лена Топаловић IV разред ОМШ (дувачки одсек)
Татјана Петровић IV разред ОМШ (дувачки одсек)

Маша Живковић и Андрија Лукић (солфеђо - двогласно певање)
Учесник Разред и одсек
Андрија Лукић II разред СМШ (теоретски одсек)
Маша Живковић II разред СМШ (теоретски одсек)