Састави екипа МШ „Живорад Грбић” – Ваљево
које су учествовале на такмичењима
у школској 2020/21. години

Гудачки оркестар „Феникс” (камерни оркестар)
Учесник Разред и одсек
Небојша Ристић III разред ОМШ (гудачки одсек)
Хана Перић III разред ОМШ (гудачки одсек)
Вук Стевановић V разред ОМШ (гудачки одсек)
Емилија Крунић V разред ОМШ (гудачки одсек)
Јасмина Филић V разред ОМШ (гудачки одсек)
Лена Ранковић V разред ОМШ (гудачки одсек)
Николија Кулинчевић V разред ОМШ (гудачки одсек)
Анка Стошић VI разред ОМШ (гудачки одсек)
Злата Кнежевић VI разред ОМШ (гудачки одсек)
Јана Јоксимовић VI разред ОМШ (гудачки одсек)
Миливој Јовановић VI разред ОМШ (гудачки одсек)
Наталија Панић VI разред ОМШ (гудачки одсек)
Тина Петровић VI разред ОМШ (гудачки одсек)
Анастасија Радовановић I разред СМШ (гудачки одсек)
Андрија Танасковић I разред СМШ (клавирски одсек)
Ленка Вуковић I разред СМШ (гудачки одсек)
Николина Маџаревић I разред СМШ (гудачки одсек)

Екипа МШ „Живорад Грбић” – Ваљево (екипа солиста на Фестивалу музичких школа Србије)
Учесник Разред и одсек
Небојша Ристић III разред ОМШ (гудачки одсек)
Душан Жуњић IV разред ОМШ (гитарски одсек)
Душан Павловић IV разред ОМШ (дувачки одсек)
Емилија Крунић V разред ОМШ (гудачки одсек)

Маша Живковић и Андрија Лукић (двогласно певање)
Учесник Разред и одсек
Андрија Лукић III разред СМШ (теоретски одсек)
Маша Живковић III разред СМШ (теоретски одсек)