Број освојених награда наставника
по одсецима
у школској 2021/22. години

клавирски одсек
Наставник Број награда
Иван Митровић 7
Јелена Мирковић 6
Димитрије Томић 4
Славица Рајевац 3
Душан Марковић 2
Иван Рабасовић 2
Светлана Павловић 1
Укупно: 25

гудачки одсек
Наставник Број награда
Ангелина Новаковић 22
Нађа Петровић 20
Александра Миливојевић Јоцић 13
Снежана Стевановић 13
Љиљана Јовановић 9
Милена Мартинов Стојковић 8
Ивана Стојановић 6
Павле Чанић 5
Милена Броћовић 4
Укупно: 100

гитарски одсек
Наставник Број награда
Лука Јездић 18
Драган Николић 8
Милош Поповић 8
Укупно: 34

хармоникашки одсек
Наставник Број награда
Владимир Обрадовић 2
Укупно: 2

дувачки одсек
Наставник Број награда
Радица Ђедовић 41
Слободанка Васиљевић Љујић 33
Андрија Мирковић 7
Мина Чкојић 7
Жељко Русиновић 2
Александар Кончар 1
Ђорђе Маринковић 1
Укупно: 92

вокални одсек
Наставник Број награда
Милена Урошевић 14
Бојан Величковић 5
Теодора Пешев Ђурђевић 4
Укупно: 23

теоретски одсек
Наставник Број награда
Тамара Милосављевић 38
Јадранка Обрадовић 30
Вања Урошевић 14
Божана Дивац 4
Дражен Кујунџић 3
Теодора Дамњановић 2
Укупно: 91

Фестивал музичких и балетских школа Србије

Број награда
екипа солиста 1
екипа солиста и камерних ансамбала 1
Укупно: 2