Број освојених награда наставника
по одсецима
у школској 2021/22. години

гудачки одсек
Наставник Број награда
Ангелина Новаковић 2
Укупно: 2

гитарски одсек
Наставник Број награда
Драган Николић 3
Лука Јездић 2
Милош Поповић 1
Укупно: 6

дувачки одсек
Наставник Број награда
Радица Ђедовић 1
Слободанка Васиљевић Љујић 1
Укупно: 2

теоретски одсек
Наставник Број награда
Јадранка Обрадовић 1
Теодора Дамњановић 1
Укупно: 2